הקרן החרדית להשקעה בנדל״ן
תיאור הפרויקט
הקרן החרדית להשקעות בנדל״ן הוא פרוייקט מיוחד המאפשר למשקיעים יחידים לחבור יחדיו ולבצע השקעות בפרוייקטים איכותיים התבקשנו לשלב בין העולם הפיננסי לעולם החרדי ליצור שפה חדשה והתוצאות מדברות בעד עצמן